CERNESIM » L3.C – Prezentări Orale

L3.C – Prezentări Orale

  • L. Hrostea, M. Girtan, L. Leontie, S. Gurlui, Caracterizarea celulelor solare din siliciu prin metode de simulare numerică, A XLV-a Conferinţa Naţională de Fizica şi Tehnologiile Educaţionale Moderne, Iaşi, 14 Mai 2016;
  • L. Hrostea, M. Girtan, L. Leontie, Comparative study of some physical properties of Bi2O3 thin films deposited as single-layer and tri-layer structures used in solar cells, A 6-a Conferinta Nationala de Fizica Aplicata, 26-27 noiembrie 2016, Iasi, Romania.
  • L. Leontie, Thin films and related structures of oxide and III−VI group semiconductors. Optoelectronic and energy applications. Internet lecture UAIC-Shizuoka University, Iasi, Romania, 10 iunie 2016.
  • L. Leontie, Seminar: Cum să scrii un proiect Orizont 2020 de succes; Proiect: Acțiuni transnationale de sprijin a participării cu succes în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare al UE, ORIZONT 2020 – actHORIZ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Romania, 10-11 octombrie 2016.
  • G. Bulai. A. Timofte, M. Cazacu, S. Gurlui, Laser induced RAMAN & breakdown spectroscopy techniques. Fundaments and Applications, 11th International Conference Elsedima “Environmental Legislation, Safety Engineering And Disaster Management” Building Disaster Resilience In A Changing World, Universiatatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania, 26-28 mai 2016.